Skip to content

Wymiary wgladu w schizofrenii: analiza czynnikowa eksploracji przedmiotów z wielu miar wgladu ocenianych przez siebie i ankietera

2 lata ago

237 words

Wgląd w schizofrenię jest uważany za wielowymiarowy konstrukt, który obejmuje takie aspekty, jak świadomość zaburzenia i rozpoznawanie potrzeby leczenia. Proponowana liczba podstawowych wymiarów wglądu jest zmienna w literaturze. Aby zidentyfikować zakres istniejących wymiarów wglądu, przeprowadziliśmy analizę czynnikową połączonych elementów z wielu miar wglądu. Zrekrutowaliśmy 165 uczestników z trwałą schizofrenią (leczonych przez> 3 lata). Przeprowadzono eksploracyjną analizę czynnikową wyników w punktach z dwóch pomiarów insightu ocenianych przez ankietera: Harmonogram oceny Insight-Expanded i skróconej Skali w celu oceny Nieświadomości Mental Disorder; oraz dwa samodzielne raporty: Skala Birchwooda i Skala poznawcza Becka. Pięciostronne rozwiązanie zostało wybrane jako najlepiej dopasowany model o następujących wymiarach wglądu: 1) świadomość choroby i potrzeba leczenia; 2) świadomość i przypisywanie symptomów i konsekw encji; 3) pewność siebie; 4) autorefleksyjność dla obiektywności i omylności; i 5) autorefleksyjność dla błędów w rozumowaniu i otwartość na informacje zwrotne. Wgląd w schizofrenię jest wielowymiarowym konstruktem składającym się z różnych klinicznych i poznawczych domen świadomości. Aby uchwycić wszystkie istniejące wymiary wglądu, potrzebne są liczne środki wglądu, zarówno klinicysty, jak i samooceny. Przyszłe badania związków pomiędzy różnymi wymiarami i ich potencjalnymi wyznacznikami ułatwią rozwój klinicznie użytecznych modeli wglądu i skutecznych interwencji w celu poprawy wyników. [podobne: ahojhome, rafrol, dyżury aptek ostrołęka ]

0 thoughts on “Wymiary wgladu w schizofrenii: analiza czynnikowa eksploracji przedmiotów z wielu miar wgladu ocenianych przez siebie i ankietera”

Powiązane tematy z artykułem: ahojhome dyżury aptek ostrołęka rafrol