Skip to content

Tag: przychodnia iskra kielce

Walgancyklowir w leczeniu objawowej wrodzonej wścieklizny cytomegalowirusowej AD 5

2 lata ago

508 words

Charakterystyka uczestników na poziomie wyjściowym. Od czerwca 2008 r. Do maja 2011 r. Zarejestrowaliśmy 109 uczestników w 31 ośrodkach badawczych. W sumie 96 uczestników zostało losowo przydzielonych do otrzymania ślepego leku po 6 tygodniach leczenia walgancyklowirem; 47 uczestników zostało przydzielonych do dalszego otrzymywania aktywnego leku (grupa 6-miesięczna), a 49 zostało przydzielonych do grupy otrzymującej placebo…

Raportowanie wyników w sponsorowanych przez branżę próbach gabapentyny do stosowania poza etykietą ad

2 lata ago

521 words

Elementy te zostały wyodrębnione przez jedną osobę i sprawdzone przez inną, a wszelkie rozbieżności zostały rozwiązane poprzez dyskusję i ponowną analizę oryginalnych dokumentów. Zarówno w przypadku protokołów badawczych, jak i opublikowanych raportów, wszystkie wymienione wyniki uznaliśmy za podstawowe, jeśli nie dokonano rozróżnienia pomiędzy wynikami pierwotnymi i wtórnymi. Ponieważ niektóre wyniki, takie jak jakość życia, zostały…

Usługi Critical Care i grypa H1N1 2009 w Australii i Nowej Zelandii ad

2 lata ago

611 words

Ponadto dane mogą być wykorzystywane do identyfikacji osób, u których występuje wysokie ryzyko rozwinięcia się ciężkiej choroby. W niniejszym raporcie opisujemy częstotliwość hospitalizacji (ICU), charakterystykę demograficzną, leczenie, wykorzystanie zasobów krytycznej opieki medycznej oraz wynik leczenia u wszystkich pacjentów z potwierdzoną laboratoryjnie infekcją wirusem grypy pandemicznej A (H1N1) z 2009 r. OIOM w Australii i Nowej…

Rewaskularyzacja a terapia medyczna zwężenia tętnic nerkowych cd

2 lata ago

517 words

Tę miarę zastosowano, ponieważ ma ona liniowy związek z klirensem kreatyniny (surogatem dla szybkości przesączania kłębuszkowego), w przeciwieństwie do poziomu kreatyniny w surowicy, który ma związek krzywoliniowy. Dokonano również analizy bezwzględnego poziomu kreatyniny w surowicy. Drugorzędne wyniki obejmowały ciśnienie krwi, czas do pierwszego zdarzenia nerek, czas do pierwszego poważnego zdarzenia sercowo-naczyniowego i śmiertelność. Zdarzenia nerkowe…

Hospitalizowani pacjenci z grypą H1N1 2009 w Stanach Zjednoczonych, kwiecień-czerwiec 2009 ad 8

2 lata ago

322 words

Pomimo braku ostatecznych danych dotyczących skuteczności klinicznej, należy rozpocząć leczenie za pomocą leków przeciwwirusowych u hospitalizowanych pacjentów z podejrzeniem zakażenia H1N1 w 2009 r., Nawet jeśli takie leczenie zostało rozpoczęte ponad 48 godzin po wystąpieniu objawów, szczególnie u pacjentów z zapaleniem płuc i ambulatoryjnie są narażone na większe ryzyko powikłań, w tym kobiet w ciąży.…

Hospitalizowani pacjenci z grypą H1N1 2009 w Stanach Zjednoczonych, kwiecień-czerwiec 2009 czesc 4

2 lata ago

478 words

Pneumoniae (zidentyfikowane za pomocą testów immunohistochemicznych i molekularnych przeprowadzonych w CDC) i 17-letniego chłopca z zapaleniem płuc, którzy mieli hodowle krwi i aspiracji do tchawicy, które były pozytywne dla opornego na metycylinę Staphylococcus aureus. Zakażenia bakteryjne, które zidentyfikowano ze źródeł oprócz próbek krwi, obejmowały paciorkowce grupy A, które zidentyfikowano za pomocą testów immunohistochemicznych i molekularnych…