Skip to content

szpital kliniczny nr 1 w łodzi czesc 4

2 lata ago

481 words

Bezpośrednie sekwencjonowanie produktów PCR potwierdziło obecność mutacji punktowej (dane nie pokazane). Mutacja ta zmienia kodon CAA dla glutaminy w pozycji 718 (Gln718) na kodon stop TAA, w ten sposób obcinając region C-końcowy o długości 96 aminokwasów, w tym konserwatywny segment box-3 domeny cytoplazmatycznej 30 receptora (Figura 1B). Figura 2. Figura 2. Analiza enzymu restrykcyjno-stiukowego produktu PCR. W panelu A mutacja punktowa w matrycy DNA (w orientacji antysensownej) jest pudełkowa. Niedopasowanie (podkreślone) wprowadzone w przednim starterze, wraz z mutacją punktową w matrycy DNA, tworzy miejsce restrykcyjne Stu I w produkcie PCR. Strzałki wskazują kierunek starterów. Panel B pokazuje trawienie Stu I poszczególnych klonów produktu PCR uzyskanego z komórek białaczkowych od Pacjenta 1. Nie strawiony produkt (116 par zasad [bp]) pochodzi z normalnych sekwencji receptora G-CSF; strawiony produkt (94 pz i 22 pz) pochodzi ze zmutowanego allelu. Produkty PCR rozdzielano na 3% żelu agarozowym NuSieve. M oznacza znaczniki wielkości molekularnej.
Analizę restrykcji enzymatycznej użyto do potwierdzenia danych sekwencjonowania i zbadania stosunku zmutowanych do prawidłowych genów dla receptora G-CSF w komórkach szpiku kostnego od Pacjenta 1. Pojedyncze niedopasowanie wprowadzono do startera FW4; utworzyło ono miejsce restrykcyjne Stul w produkcie PCR, jeśli mutacja punktowa była obecna w DNA (Figura 2A). Analiza ośmiu pojedynczych klonów wykazała, że pięć zawierało mutację (Figura 2B). Trawienie Stul produktu PCR uzyskanego z DNA komórek szpiku kostnego zebranych w różnym czasie podczas przebiegu białaczki wykazało, że zmutowany gen stanowił niewielką część DNA. Mutacja nie została wykryta w wątrobie ani śledzionie poprzez trawienie Stul i sekwencjonowanie nukleotydów (dane nie pokazane). Wyniki te wskazują, że mutacja nie pojawiła się w linii zarodkowej.
Figura 3. Figura 3. Analiza restrykcyjno-enzymatyczna Pvu II produktów PCR. Panel A pokazuje produkty PCR amplifikowane z cDNA (u góry) i genomowego DNA (u dołu). Wskazano względne pozycje miejsc restrykcyjnych Pvu II i spodziewane rozmiary fragmentów DNA (w parach zasad) po trawieniu Pvu II. Wskazano również startery PCR. Otwarte ramki oznaczają sekwencje pochodzące z cDNA i eksonu 17; sekwencja wyprowadzona z intronu 16 jest pokazana jako pogrubiona linia. Strzałki wskazują kierunek starterów. P oznacza miejsce restrykcyjne Pv uII, a gwiazdka wskazuje, że miejsce zostało wyeliminowane przez mutację punktową.
Panel B pokazuje wykrywanie mutacji punktowej przez trawienie produktów PCR PvII. Amplifikację przeprowadzono na genomowym DNA przygotowanym z komórek szpiku kostnego uzyskanych od osób zdrowych (ścieżki i 2) i od Pacjenta 2 podczas fazy neutropenicznej (ścieżka 3), jak również na RNA wyizolowanym z prawidłowych granulocytów we krwi obwodowej (ścieżki 4 i 5) i komórki białaczkowe od Pacjenta 2 (ścieżka 6). Produkty PCR rozdzielano na 2% żelu agarozowym NuSieve. Fragment o długości 553 bp (strzałka) pochodzący ze zmutowanego receptora G-CSF jest obecny na ścieżce 3 (faza neutropeniczna) i na ścieżce 6 (faza białaczkowa), ale nie na ścieżkach zawierających produkty z normalnego szpiku
[przypisy: laticort cena, płyn lugola gdzie kupić, ehlersa danlosa ]

0 thoughts on “szpital kliniczny nr 1 w łodzi czesc 4”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Pogotowie stomatologiczne gliwice[…]

Powiązane tematy z artykułem: ehlersa danlosa laticort cena płyn lugola gdzie kupić