Skip to content

Pojawienie się wirusa choroby zakaźnej Ebola w Gwinei AD 4

2 lata ago

450 words

EBOV zidentyfikowano w surowicy jednego pacjenta na mikroskopie elektronowym (Figura 2, wstawka) i wyizolowano w hodowli komórkowej od 5 pacjentów. Żadna z próbek nie była pozytywna dla wirusa Lassa w testach RT-PCR specyficznych dla wirusa Lassa. 8 .11 Sekwencjonowanie fragmentów amplifikowanych w teście RT-PCR genu L ujawniło sekwencje EBOV. Częściowe sekwencje genów L były identyczne dla wszystkich potwierdzonych przypadków, z wyjątkiem synonimicznego polimorfizmu T-to-C w pozycji 13560, które stwierdzono u pacjentów C12 i C14. Sekwencjonowanie próbek od pacjentów
Rycina 3. Rycina 3. Analiza filogenetyczna rodzaju Ebolavirus, w tym szczepy EBOV z Gwinei. Drzewo filogenetyczne zostało wywiedzione za pomocą metody Bayeian Markov Chain Monte Carlo. Drugie drzewo, które wywnioskowano dla tego samego zestawu sekwencji z metodą największej wiarygodności, potwierdziło drzewo Bayesian (dane nie pokazane). Bayesowskie prawdopodobieństwa posteriori i procenty ładowania początkowego (1000 powtórzeń drzewa największej wiarygodności) są pokazane na gałęziach. Dla jasności prezentacji gałęzie dla gatunków innych niż EBOV zostały skrócone i skondensowane (rozgałęzione gałęzie). Numer dostępu do GenBank, oznaczenie szczepu, kraj pochodzenia i rok izolacji wskazano w oddziałach EBOV. Szczep EBOV Guinea dostępny jest w European Virus Archive (www.european-virus-archive.com).
EBOV w próbkach otrzymanych od trzech pacjentów zostało całkowicie zsekwencjonowane przy użyciu konwencjonalnych technik Sanger (numery dostępu GenBank, KJ660346, KJ660347 i KJ660348, zaktualizowano sekwencje w raporcie wstępnym). Trzy sekwencje, każda 18 959 długości nukleotydów, były identyczne, z wyjątkiem kilku polimorfizmów w pozycjach 2124 (G . A, NP552 glicyna . kwas glutaminowy), 2185 (A . G, synonim), 6909 (A . T, sGP291 arginina . tryptofan), 9923 (T . C, synonim), 13856 (A . G, L759 kwas asparaginowy . glicyna) i 15660 (T . C, synonim). Gwineański szczep EBOV wykazywał 97% identyczność ze szczepami EBOV z Demokratycznej Republiki Konga i Gabonu. Analiza filogenetyczna sekwencji o pełnej długości metodą bayesowską i metodą największej wiarygodności ujawniła odrębną, podstawową pozycję gwinejskiego EBOV w kladzie EBOV (ryc. 3).
Analiza kliniczna i epidemiologiczna
Najważniejszymi cechami klinicznymi zakażenia EBOV w potwierdzonych przypadkach była gorączka, ciężka biegunka i wymioty; krwotok był rzadszy. Liczba przypadków śmiertelnych w początkowych przypadkach wyniosła 86% (12 z 14 pacjentów, u których zmarł znany wynik). Potwierdzone przypadki pochodziły ze szpitali w prefekturach Guéckédou, Macenta, Nzérékoré i Kissidougou (rysunek 1). Przeprowadziliśmy badanie epidemiologiczne dotyczące łańcuchów transmisyjnych, przeglądając dokumentacje szpitalne i wywiady z dotkniętymi chorobą rodzinami, pacjentami z podejrzeniem choroby i mieszkańcami wsi, w których miały miejsce przypadki.
Według wstępnego badania epidemiologicznego podejrzanym pierwszym przypadkiem wybuchu choroby było 2-letnie dziecko, które zmarło w Meliandou w prefekturze Guéckédou w dniu 6 grudnia 2013 r. (Rys. 2)
[podobne: płyn lugola gdzie kupić, robotronik, ehlersa danlosa ]

0 thoughts on “Pojawienie się wirusa choroby zakaźnej Ebola w Gwinei AD 4”

Powiązane tematy z artykułem: ehlersa danlosa płyn lugola gdzie kupić robotronik