Skip to content

Pojawienie się wirusa choroby zakaźnej Ebola w Gwinei AD 3

2 lata ago

441 words

Obrazy wykonano w temperaturze pokojowej za pomocą mikroskopu elektronowego Tecnai Spirit (FEI) wyposażonego w włókno LaB6 i pracującego przy napięciu przyspieszenia 80 kV. Analiza filogenetyczna
Uzyskaliśmy wszystkie 48 kompletnych sekwencji genomowych filowirusów dostępnych obecnie w GenBank i dopasowaliśmy je do nowych sekwencji gwinejskich EBOV (18 959 nukleotydów). Użyliśmy oprogramowania zaprojektowanego do przeprowadzania statystycznego doboru najlepiej dopasowanych modeli podstawienia nukleotydów (jModelTest12) w celu zidentyfikowania ogólnego odwracalnego w czasie modelu ewolucji sekwencji z zmiennością współczynnika rozproszenia gamma pomiędzy miejscami (GTR + gamma) jako model, który najlepiej opisuje dane filogenetyczne. Użyliśmy metody Bayesian Markov Chain Monte Carlo, jak zaimplementowano w oprogramowaniu MrBayes 3.1.2, 13 aby wywnioskować skład jednego drzewa filogenetycznego, używając dwóch serii czterech łańcuchów z milionem kroków z szybkością wypalania 25% i Model GTR + gamma. Drugie drzewo zostało wywiedzione dla tego samego wyrównania z metodą największej wiarygodności zaimplementowaną w oprogramowaniu PhyML14 w modelu GTR + gamma z 1000 replikacji bootstrap. Rekonstrukcja drzewa filogenetycznego EBOV z wykorzystaniem modeli zegara molekularnego została przedstawiona na Rys. S1 w Dodatku Uzupełniającym.
Badania epidemiologiczne
Zebraliśmy dane na temat możliwych łańcuchów transmisyjnych z dokumentacji szpitalnej oraz wywiadów z pacjentami, u których podejrzewano zakażenie EBOV i ich kontakty, dotknięci rodzinami, mieszkańcami wsi, w których miały miejsce zgony, uczestnikami pogrzebów, organami zdrowia publicznego i personelem szpitala.
Wyniki
Identyfikacja szczepu EBOV
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna, kliniczna i wirusologiczna 15 pacjentów z potwierdzoną chorobą wirusa Ebola podczas epidemii w 2014 r. W Gwinei. Rysunek 2. Rysunek 2. Łańcuchy transmisyjne w epidemii wirusa Ebola w Gwinei. Pokazano łańcuchy transmisyjne w epidemii wirusa Ebola z udziałem przypadków potwierdzonych laboratoryjnie. Przypuszczalne środki przenoszenia ebolawirusa Zair (EBOV), jak wykazały badania epidemiologiczne, są oznaczone strzałkami. Przerywane strzałki wskazują, że powiązania epidemiologiczne nie są dobrze ugruntowane. Przypadki potwierdzone laboratoryjnie (C) oznaczone są czerwonymi kółkami, a przypadki podejrzane (S) oznaczone są numerem sprawy. Wstawiony obraz jest skanem mikroskopu elektronowego gwinejskiego szczepu EBOV we krwi pobranej od pacjenta. Przedstawiono typową kompletną cząsteczkę wirusa, z końcami zaznaczonymi strzałkami i dwiema zdegradowanymi cząsteczkami (groty strzałek).
W celu wykrycia czynnika sprawczego stosowaliśmy konwencjonalne testy RT-PCR specyficzne dla Filoviridae, ukierunkowane na konserwatywny region w genie L, w celu zbadania próbek pobranych od 20 hospitalizowanych pacjentów, którzy byli podejrzani o zakażenie wirusem gorączki krwotocznej. Ponadto, przeprowadziliśmy specyficzne dla EBOV testy RT-PCR w czasie rzeczywistym ukierunkowane na gen glikoproteiny (GP) lub nukleoproteiny (NP). 7, 10 Próbki od 15 z 20 pacjentów uzyskały wynik pozytywny w konwencjonalnym teście PCR z genu L oraz w czasie rzeczywistym testy (tabela 1)
[hasła pokrewne: ehlersa danlosa, merz spezial krem, grzybki reishi ]

0 thoughts on “Pojawienie się wirusa choroby zakaźnej Ebola w Gwinei AD 3”

Powiązane tematy z artykułem: ehlersa danlosa grzybki reishi merz spezial krem