Skip to content

Pojawienie się wirusa choroby zakaźnej Ebola w Gwinei AD 2

2 lata ago

396 words

Médecins sans Fronti.res w Europie został powiadomiony i wysłał zespół, który przybył do Guéckédou 18 marca. Rozpoczęto śledztwo epidemiologiczne, pobrano próbki krwi i przesłano je do laboratoriów poziomu bezpieczeństwa biologicznego 4 w Lyonie, Francji i Hamburgu, Niemcy, pod kątem wirusologicznym. analiza. Metody
Pacjenci
Próbki krwi pobrano od 20 pacjentów hospitalizowanych w Guéckédou, Macenta i Kissidougou z powodu gorączki, biegunki, wymiotów lub krwawienia. Dane demograficzne i kliniczne dla pacjentów podano na formularzu wniosku laboratoryjnego. Dane kliniczne nie były gromadzone w sposób systematyczny. Ta praca została przeprowadzona w ramach publicznej reakcji zdrowotnej na wybuch epidemii w Gwinei; nie uzyskano świadomej zgody.
Testy diagnostyczne
Wirusowe RNA ekstrahowano z 50 do 100 .l nierozcieńczonego osocza i rozcieńczono 1:10 osocza przy użyciu zestawu QIAmp wirusowego RNA (Qiagen). Testy amplifikacji kwasów nukleinowych w celu wykrycia filowirusów i arenawirusów przeprowadzono z użyciem dostępnych w handlu zestawów i opublikowanych starterów i sond 5-11 (Tabela S1 w Dodatku dodatkowym, dostępna z pełnym tekstem tego artykułu na).
Sekwencjonowanie wirusa
Fragmenty zamplifikowane przez startery swoiste dla genu L fivowirusa sekwencjonowano za pomocą starterów do reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Kompletne genomy EBOV zsekwencjonowano bezpośrednio za pomocą RNA wyekstrahowanego z surowicy uzyskanej od trzech pacjentów z wysokim poziomem wirusowego RNA, co zmierzono w czasie rzeczywistym w analizie PCR z odwrotną transkryptazą (RT-PCR). Genom zamplifikowano w zachodzących na siebie fragmentach za pomocą starterów specyficznych dla EBOV. Fragmenty sekwencjonowano z obu końców za pomocą konwencjonalnych technik Sangera. Sekwencję kontigów zweryfikowano przez oględziny elektroforogramów.
Izolacja wirusa
Około 100 .l wszystkich próbek surowicy zastosowano do inokulacji komórek Vero E6 utrzymywanych w 25-cm kolbach w zmodyfikowanym medium Eagle a Dulbecco zawierającym 2 do 5% płodowej surowicy cielęcej i penicyliny-streptomycyny. Komórki i supernatant pasażowano kilka razy. Wzrost wirusa w komórkach zweryfikowano na podstawie immunofluorescencji za pomocą przeciwciał poliklonalnych skierowanych przeciw EBOV w surowicy myszy poddanych prowokacji EBOV lub na podstawie wzrostu poziomów wirusa w supernatancie z hodowli komórkowej o kilka rzędów wielkości. , jak zmierzono na RT-PCR w czasie rzeczywistym.
Mikroskopia elektronowa
Próbki od dwóch pacjentów przygotowano do mikroskopii elektronowej za pomocą konwencjonalnej procedury negatywnego barwienia. W skrócie, kropla rozcieńczonej w stosunku 1:10 surowicy została zaadsorbowana na pokrytej węglem miedzi siatki z domieszką jarzenia i barwiona świeżo przygotowanym 1% kwasem fosfowolframowym (Agar Scientific)
[patrz też: derma med płock, merz spezial krem, laticort cena ]

0 thoughts on “Pojawienie się wirusa choroby zakaźnej Ebola w Gwinei AD 2”

Powiązane tematy z artykułem: derma med płock laticort cena merz spezial krem