Skip to content

Nieinwazyjna stymulacja mózgu w przypadku objawów negatywnych w schizofrenii: zaktualizowany przeglad systematyczny i metaanaliza

2 lata ago

270 words

Schizofrenia jest zaburzeniem psychicznym o znacznym obciążeniu społeczno-ekonomicznym. Chociaż obecne leczenie farmakologiczne jest skuteczne w leczeniu objawów pozytywnych, leki mają niewielki lub żaden wpływ w leczeniu objawów negatywnych. Ocena skuteczności nieinwazyjnej stymulacji mózgu (NIBS) w przypadku objawów negatywnych w schizofrenii w randomizowanych badaniach klinicznych (RCT). Systematyczny przegląd w bazach danych Medline i Cochrane Library został…

W kierunku kompleksowego rutynowego programu monitorowania wyników dla osób z zaburzeniami psychotycznymi

2 lata ago

253 words

Pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi są zagrożeni rozwojem zdrowia psychicznego i problemów społecznych oraz zaburzeń fizycznych. Aby monitorować i leczyć te problemy, gdy jest to wskazane, opracowano coroczny rutynowy program monitorowania wyników, monitorowania farmakoterapii i oceny wyników (PHAMOUS). W artykule przedstawiono tło i zawartość PHAMOUS, wdrożenie PHAMOUS, charakterystykę pacjentów badanych w 2015 r. Oraz wyniki pacjentów…

Randomizowany kontrolowany test badajacy interwencje w terapii poznawczo-behawioralnej

2 lata ago

284 words

To badanie z pojedynczą ślepą próbą i trójramienną kontrolą z randomizacją porównywało kognitywną terapię behawioralną (CBT) wzmocnioną z remediacją poznawczą (CBT + CR) z samym CBT i aktywnym stanem kontrolnym w zakresie wyników pracy i neurokogenezy dla osób z zaburzeniami ze spektrum schizofrenii. Siedemdziesiąt pięć dorosłych pacjentów ambulatoryjnych ze schizofrenią lub zaburzeniami schizoafektywnymi zostało losowo…

Ekspresja mRNA C4A w PBMC przewiduje obecnosc i ciezkosc zludzen w schizofrenii i zaburzeniu dwubiegunowym z psychoza

2 lata ago

225 words

Zmieniona funkcja immunologiczna jest ustalonym odkryciem w zaburzeniach psychotycznych, takich jak schizofrenia i zaburzenie dwubiegunowe z psychozą, chociaż jego rola w ich rozwoju i postępie pozostaje zrozumiała. Dowody wskazują na zmienioną aktywność szlaku JAK-STAT1 w komórkach krwi obwodowej od uczestników ze schizofrenią w porównaniu do kontroli. Aktywacja tego szlaku prowadzi do zwiększonej ekspresji składnika dopełniacza…

Paranoja i lek: analiza skupien w próbie nieklinicznej i zwiazek z procesami zmartwien

2 lata ago

243 words

Procesy niepokoju są związane z paranoją i niepokojem. Jednak badania kliniczne koncentrowały się na pacjentach ze współwystępującą paranoją i lękiem. Ponieważ zarówno paranoja, jak i lęk są rozproszone w grupach klinicznych i nieklinicznych, badanie procesów zmartwieniowych u osób nieklinicznych pozwoli nam określić specyficzne mechanizmy zmartwień odpowiednio w paranoi i lęku. Identyfikowanie klastrów osób nieklinicznych, które…

Odkrywanie paradoksu wgladu: roczne badanie dotyczace zwiazków miedzy wgladem, samopoteznoscia i zadowoleniem z zycia u osób z zaburzeniami ze spektrum schizofrenii

2 lata ago

244 words

Promowanie wglądu wśród osób z zaburzeniami ze spektrum schizofrenii stanowiło dylemat dla usługodawców, ponieważ wyższy wgląd był powiązany z pozytywnymi wynikami klinicznymi, ale negatywnymi wynikami psychologicznymi. Negatywne znaczenie, jakie ludzie przywiązują do choroby (treść samo-piętna) i nawroty takich stygmatyzujących myśli (proces samostygmatyzowania) może wyjaśnić, dlaczego zwiększony wgląd wiąże się z negatywnymi wynikami. W niniejszym badaniu…

Glówne przyczyny zgonów wsród osób zmarlych ze wzmianka o schizofrenii na swiadectwach zgonu w Stanach Zjednoczonych

2 lata ago

257 words

Niewiele wiadomo na temat zmian w rankingu głównych przyczyn zgonów (COD) wśród osób zmarłych z powodu schizofrenii na przestrzeni lat w Stanach Zjednoczonych (USA). Celem tego badania jest ustalenie rankingu wiodących ChZT wśród amerykańskich osób, które zmarły z powodu wzmianki o schizofrenii w wieku od 2000 do 2015 r. Śmiertelność wielu plików COD przechowywanych przez…

Zwiazek pomiedzy slaboscia a jej poszczególnymi skladnikami z ryzykiem upadków u pacjentów z zaburzeniami ze spektrum schizofrenii

2 lata ago

222 words

Częstość występowania ułomności jest powszechna wśród osób starszych, u których występuje zwiększone ryzyko wystąpienia słabych wyników, w tym upadków, upośledzeń fizycznych, zakażeń i śmiertelności. Jednakże rozpowszechnienie słabości i prognostyczny wpływ statusu słabości są słabo rozumiane u osób dorosłych ze schizofrenią. Celem niniejszego badania była ocena zdolności predykcyjnej słabości i jej poszczególnych składników pod kątem ryzyka…

Ryzyko policentryczne dla schizofrenii wplywa na pamiec robocza i jej neuronalne korelaty u zdrowych osób

2 lata ago

208 words

Schizofrenia jest zaburzeniem o wysokiej odziedziczalności. Pacjenci, podobnie jak ich krewni pierwszego stopnia, wykazują niższy poziom wydajności w wielu domenach poznawczych w porównaniu z osobami bez ryzyka genetycznego. Kilka badań może łączyć te aberracje z pojedynczymi wariantami genetycznymi, jednak dopiero niedawno poligenowe oceny ryzyka jako wskaźniki ryzyka genetycznego powiązano z domenami poznawczymi i ich korelacjami…

Pojawienie się wirusa choroby zakaźnej Ebola w Gwinei AD 5

2 lata ago

407 words

Drugie dochodzenie potwierdziło pochodzenie ogniska choroby w Meliandou, ale ujawniło nieco inny czas wczesnych zdarzeń (w tym śmierć pacjenta S1 pod koniec grudnia i śmierć pacjentów S2, S3 i S4 w styczniu). Pacjent S14, pracownik służby zdrowia z Guéckédou z podejrzeniem choroby, prawdopodobnie spowodował rozprzestrzenienie się wirusa na Macentę, Nzérékoré i Kissidougou w lutym 2014…