Skip to content

Rewaskularyzacja a terapia medyczna zwężenia tętnic nerkowych ad 5

2 lata ago

508 words

Analizy podgrup Nie stwierdzono istotnych różnic w wynikach pierwotnych w żadnej z podgrup określonych w protokole, które określono na podstawie poziomu kreatyniny w surowicy, szacowanej szybkości filtracji kłębuszkowej, nasilenia zwężenia nerkowo-tętniczego, długości nerek i wcześniejszego tempa progresji nerek. osłabienie. W analizie podgrup post hoc nie stwierdziliśmy również istotnej różnicy w pierwotnym wyniku pomiędzy 163 pacjentami…

Rewaskularyzacja a terapia medyczna zwężenia tętnic nerkowych czesc 4

2 lata ago

479 words

Od listopada 2008 r. (Kiedy baza danych była zablokowana do analizy), mediana okresu obserwacji wyniosła 33,6 miesiąca; 38 pacjentów (5%) wycofało się lub zostało utraconych w wyniku obserwacji (patrz ryc. w dodatkowym dodatku, dostępne w pełnym tekście niniejszego artykułu). Rewaskularyzacja W grupie rewaskularyzacji podjęto próbę u 335 z 403 pacjentów (83%), z procedurą uznaną za…

Rewaskularyzacja a terapia medyczna zwężenia tętnic nerkowych cd

2 lata ago

517 words

Tę miarę zastosowano, ponieważ ma ona liniowy związek z klirensem kreatyniny (surogatem dla szybkości przesączania kłębuszkowego), w przeciwieństwie do poziomu kreatyniny w surowicy, który ma związek krzywoliniowy. Dokonano również analizy bezwzględnego poziomu kreatyniny w surowicy. Drugorzędne wyniki obejmowały ciśnienie krwi, czas do pierwszego zdarzenia nerek, czas do pierwszego poważnego zdarzenia sercowo-naczyniowego i śmiertelność. Zdarzenia nerkowe…

Rewaskularyzacja a terapia medyczna zwężenia tętnic nerkowych ad

2 lata ago

509 words

Proces został zatwierdzony przez Wielonarodową Komisję Etyki Badawczej West Midlands oraz komisję etyczną w każdym uczestniczącym ośrodku badawczym. Członkowie komisji piszącej ponoszą odpowiedzialność za dokładność i kompletność danych oraz za ogólną treść i integralność artykułu. Firma Medtronic nie odgrywała żadnej roli w projektowaniu badania ani w gromadzeniu, analizie i interpretacji danych ani w pisaniu tego…

Rewaskularyzacja a terapia medyczna zwężenia tętnic nerkowych

2 lata ago

532 words

Przezskórna rewaskularyzacja tętnic nerkowych poprawia drożność miażdżycowej choroby naczyniowej, jednak dowody na korzyść kliniczną są ograniczone. Metody W randomizowanym, bezświatowym badaniu, w celu poddania się rewaskularyzacji, oprócz otrzymywania leczenia medycznego lub leczenia farmakologicznego, przydzielono 806 pacjentów z miażdżycową chorobą naczyniowo-nerkową. Pierwszorzędowym wynikiem była czynność nerek, mierzona odwrotnością poziomu kreatyniny w surowicy (miara, która ma liniowy…

Hospitalizowani pacjenci z grypą H1N1 2009 w Stanach Zjednoczonych, kwiecień-czerwiec 2009 ad 8

2 lata ago

322 words

Pomimo braku ostatecznych danych dotyczących skuteczności klinicznej, należy rozpocząć leczenie za pomocą leków przeciwwirusowych u hospitalizowanych pacjentów z podejrzeniem zakażenia H1N1 w 2009 r., Nawet jeśli takie leczenie zostało rozpoczęte ponad 48 godzin po wystąpieniu objawów, szczególnie u pacjentów z zapaleniem płuc i ambulatoryjnie są narażone na większe ryzyko powikłań, w tym kobiet w ciąży.…

Hospitalizowani pacjenci z grypą H1N1 2009 w Stanach Zjednoczonych, kwiecień-czerwiec 2009 ad 7

2 lata ago

681 words

7% występowanie ciąży w naszym badaniu było wyższe niż spodziewane rozpowszechnienie w populacji ogólnej (1%) 24 W okresach sezonowej grypy i wcześniejszych pandemii kobiety w ciąży były bardziej narażone na zachorowalność i śmiertelność związaną z grypą. -28 Chociaż dane dotyczące wzrostu i masy ciała były dostępne tylko dla 70% pacjentów w naszym badaniu, 45% tych…

Hospitalizowani pacjenci z grypą H1N1 2009 w Stanach Zjednoczonych, kwiecień-czerwiec 2009 ad 6

2 lata ago

384 words

Seria przypadków hospitalizowanych pacjentów z zakażeniem wirusem H1N1 w 2009 r. podczas pierwszych 2 miesięcy pandemii. Pandemiczny szczep wirusa H1N1 spowodował ciężkie choroby, w tym zapalenie płuc i ARDS, i doprowadził do przyjęcia na OIOM u 25% pacjentów i śmierci w 7%. Chociaż podstawowe schorzenia były powszechne u 272 pacjentów, których ocenialiśmy, zidentyfikowaliśmy także ciężką…

Hospitalizowani pacjenci z grypą H1N1 2009 w Stanach Zjednoczonych, kwiecień-czerwiec 2009 ad 5

2 lata ago

512 words

Spośród pacjentów, którzy otrzymali kortykosteroidy, 76% miało podstawowy stan medyczny; najczęstszymi schorzeniami były astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) (w 48%), immunosupresja (w 19%) i choroba układu krążenia (w 15%). ICU Admissions Spośród 272 pacjentów, których oceniliśmy, 67 (25%) zostało przyjęło na OIOM; 19 zmarło. Mediana wieku osób przyjmowanych na OIOM wynosiła 29 lat…

Hospitalizowani pacjenci z grypą H1N1 2009 w Stanach Zjednoczonych, kwiecień-czerwiec 2009 czesc 4

2 lata ago

478 words

Pneumoniae (zidentyfikowane za pomocą testów immunohistochemicznych i molekularnych przeprowadzonych w CDC) i 17-letniego chłopca z zapaleniem płuc, którzy mieli hodowle krwi i aspiracji do tchawicy, które były pozytywne dla opornego na metycylinę Staphylococcus aureus. Zakażenia bakteryjne, które zidentyfikowano ze źródeł oprócz próbek krwi, obejmowały paciorkowce grupy A, które zidentyfikowano za pomocą testów immunohistochemicznych i molekularnych…