Skip to content

Odkrywanie paradoksu wgladu: roczne badanie dotyczace zwiazków miedzy wgladem, samopoteznoscia i zadowoleniem z zycia u osób z zaburzeniami ze spektrum schizofrenii

2 lata ago

244 words

Promowanie wglądu wśród osób z zaburzeniami ze spektrum schizofrenii stanowiło dylemat dla usługodawców, ponieważ wyższy wgląd był powiązany z pozytywnymi wynikami klinicznymi, ale negatywnymi wynikami psychologicznymi. Negatywne znaczenie, jakie ludzie przywiązują do choroby (treść samo-piętna) i nawroty takich stygmatyzujących myśli (proces samostygmatyzowania) może wyjaśnić, dlaczego zwiększony wgląd wiąże się z negatywnymi wynikami. W niniejszym badaniu zbadano, w jaki sposób obecność wysokiego poziomu samoponocy i procesu samostygmatyzowania może przyczynić się do negatywnego związku między wglądem a zadowoleniem z życia. Łącznie 181 osób z zaburzeniami ze spektrum schizofrenii oceniono na początku badania. 130 i 110 uczestników zostało zatrzymanych i wypełnionych kwestionariuszy odpowiednio w 6-miesięcznej i 1-letniej obserwacji. Wyniki pokazały, że wgląd w stan wyjściowy był związany z niższym poziomem zadowolenia z życia w wieku 6 miesięcy, gdy proces samo-stygmatyzacji lub samoponująca zawartość była wysoka. Co więcej, wgląd w stan wyjściowy był zapowiedzią lepszej satysfakcji z życia w rocznej obserwacji, gdy proces samostygmatyzowania był niski. Wyniki sugerują, że szkodliwe skutki wglądu mogą wynikać zarówno z obecności treści poznawczych, jak i nawykowego procesu samostygmatyzowania. Przyszłe interwencje w zakresie promowania insightów powinny również odnosić się do treści i procesów samo-stygmatyzacji wśród osób z zaburzeniami ze spektrum schizofrenii, aby zmaksymalizować korzystne efekty wglądu. [podobne: gruby benek kościerzyna, zdrofit kasprzaka, robotronik ]

0 thoughts on “Odkrywanie paradoksu wgladu: roczne badanie dotyczace zwiazków miedzy wgladem, samopoteznoscia i zadowoleniem z zycia u osób z zaburzeniami ze spektrum schizofrenii”

Powiązane tematy z artykułem: gruby benek kościerzyna robotronik zdrofit kasprzaka