Skip to content

Modulatory receptorów glutaminianowych typu N-metylo-d-asparaginianów i pokrewne leki poprawiajace plastycznosc ukladu sluchowego w schizofrenii

2 lata ago

193 words

Deficyt w funkcji N- metylo- d -asparaginianu (NMDAR) przyczynia się do deficytów poznawczych w schizofrenii, w szczególności dysfunkcji w neuroplastyczności, zdefiniowanej jako zmniejszone uczenie się podczas treningu na ćwiczeniach, które nakładają implicytne, rosnące wymagania na wczesne informacje zmysłowe (słuchowe i wizualne) przetwarzanie. Niedosłuch niedopasowania słuchowego (MMN) może być zarówno biomarkerem docelowego zaangażowania dla NMDAR, jak i pośrednią miarą plastyczności neurofizjologicznej. Niniejszy przegląd obejmuje dowody na stosowanie modulatora NMDAR i powiązanych związków w celu poprawy funkcji poznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego przetwarzania / plastyki słuchowej. Związane z tym związki obejmują agonistów miejsca glicyny, glicynę i inhibitory transportera typu A, inhibitory oksydazy d- aminokwasowej, memantynę i agonistów receptora nikotynowego alfa-7-acetylocholiny. W przeciwieństwie do codzie nnych badań dotyczących leczenia schizofrenii w ogóle, przerywana, nie codzienna terapia łącząca modulatory NMDAR z paradygmatami opartymi na neuroplastyczności, wykorzystująca MMN jako biomarkery biorące udział w realizacji, jest obiecująca jako leczenie zarówno w celu zaradzenia niedoborom plastyczności, jak i ogólnym deficytom funkcjonalnym. [więcej w: derma med płock, ferrytyna niski poziom, rafrol ]

0 thoughts on “Modulatory receptorów glutaminianowych typu N-metylo-d-asparaginianów i pokrewne leki poprawiajace plastycznosc ukladu sluchowego w schizofrenii”

Powiązane tematy z artykułem: derma med płock ferrytyna niski poziom rafrol