Skip to content

Mniej ścisła lub ścisła kontrola nadciśnienia w ciąży AD 2

2 lata ago

297 words

Badanie zostało zatwierdzone przez zarząd ds. Etyki badań na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej (centrum koordynacyjne) i we wszystkich placówkach badawczych, a protokół jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Nie było komercyjnego sponsorowania. Piąta i piętnasta autorów przyjmuje odpowiedzialność za dokładność i kompletność raportowania danych, a pierwszy i dziewiąty autorzy zapewniają wierność analiz do protokołu. Wszyscy uczestnicy badania wyrazili pisemną, świadomą zgodę. Kobiety włączono do badania, jeśli miały niedotlenione, niebiałkowe precesyjne nadciśnienie lub ciążowe nadciśnienie; rozkurczowe ciśnienie krwi wynoszące od 90 do 105 mm Hg, jeśli nie otrzymywały one leczenia hipotensyjnego, lub od 85 do 105 mm Hg, jeśli otrzymywały takie leczenie; i płód z pojedynczym płodem na żywo w 14 tygodniu 0 dni do 33 tygodni 6 dni ciąży (określone w większości przypadków przez badanie ultrasonograficzne wczesnej ciąży). Wcześniejsze nadciśnienie definiowano jako rozkurczowe ciśnienie krwi wynoszące 90 mm Hg lub więcej przed zajściem w ciążę lub przed 20 tygodniem 0 dnia ciąży. Nadciśnienie ciążowe zdefiniowano jako rozkurczowe ciśnienie krwi o wartości 90 mm Hg lub wyższe w 20 tygodniu ciąży lub później. Do ustalenia rozkurczowego ciśnienia krwi stosowano fazę V Korotkoffa. Pomiary ciśnienia krwi zostały wykonane przez pracownika służby zdrowia co najmniej 4 godziny od siebie lub w dwóch kolejnych wizytach ambulatoryjnych, a drugi pomiar wykonano w ciągu tygodnia przed randomizacją. Wartości obu pomiarów musiały być podwyższone.
Kobiety były wykluczone, jeśli miały skurczowe ciśnienie krwi 160 mm Hg lub więcej (chociaż można je było uwzględnić później, gdy skurczowe ciśnienie krwi zostało zredukowane do <160 mmHg przy leczeniu i spełniły wszystkie pozostałe kryteria kwalifikowalności), 14,15 białkomocz (tj. . 0,3 g białka w 24-godzinnym pobraniu moczu, stosunek białka do kreatyniny w moczu .263 [z białkiem w miligramach na dobę i kreatynina w gramach na dzień] lub wynik pomiaru poziomu mocznika .2 +), 14 użył inhibitora konwertazy angiotensyny (ACE) w 14 tygodniu 0 dni ciąży lub później, miał przeciwwskazanie do każdej grupy badanej z powodu wcześniejszego stanu (np. Precesyjnej cukrzycy lub choroby nerek) lub wymagał dostarczone z przyczyn matczynych lub płodowych, miało znaną wielokrotną ciążę lub płód z poważną anomalią lub nieprawidłowością chromosomową, miało plany zakończenia ciąży lub wcześniej uczestniczyło w CHIPS.
Randomizacja, która była stratyfikowana w zależności od ośrodka i rodzaju nadciśnienia (prekursorowego lub ciążowego), została przeprowadzona w permutowanych blokach o losowej wielkości (2 lub 4) przez koordynatorów terenowych w ośrodku centralnym, z wykorzystaniem bezpłatnej linii telefonicznej ( Centrum badań nad matką, niemowlętami i dziećmi, Uniwersytet w Toronto), który był dostępny 24 godziny na dobę i wspierany przez system pagerów
[hasła pokrewne: laticort cena, aulin tabletki, derma med płock ]

0 thoughts on “Mniej ścisła lub ścisła kontrola nadciśnienia w ciąży AD 2”

Powiązane tematy z artykułem: aulin tabletki derma med płock laticort cena