Skip to content

Hospitalizowani pacjenci z grypą H1N1 2009 w Stanach Zjednoczonych, kwiecień-czerwiec 2009 ad 6

2 lata ago

384 words

Seria przypadków hospitalizowanych pacjentów z zakażeniem wirusem H1N1 w 2009 r. podczas pierwszych 2 miesięcy pandemii. Pandemiczny szczep wirusa H1N1 spowodował ciężkie choroby, w tym zapalenie płuc i ARDS, i doprowadził do przyjęcia na OIOM u 25% pacjentów i śmierci w 7%. Chociaż podstawowe schorzenia były powszechne u 272 pacjentów, których ocenialiśmy, zidentyfikowaliśmy także ciężką chorobę związaną z zakażeniem wirusem H1N1 wśród młodych, zdrowych osób. Leki przeciwwirusowe podawano większości pacjentów, ale takie leczenie rozpoczęto ponad 48 godzin po wystąpieniu choroby u większości pacjentów. Opóźnione rozpoczęcie leczenia przeciwwirusowego mogło przyczynić się do zwiększenia nasilenia choroby. W przeciwieństwie do szczytowych okresów grypy sezonowej, gdy hospitalizacje grypy są częstsze wśród osób w wieku 65 lat lub starszych i osób w wieku poniżej 5 lat, 7 w okresie naszego badania, prawie połowa hospitalizacji dotyczyła osób w wieku poniżej 18 lat; więcej niż jedna trzecia pacjentów była w wieku od 18 do 49 lat, a tylko 5% było w wieku 65 lat lub starszych. Możliwe wyjaśnienia tego zjawiska obejmują fakt, że dzieci są bardziej narażone na kontakt ze szkołą, młode mają większą podatność na wirusa (w porównaniu z osobami w wieku> 60 lat, na podstawie badań serologicznych 12-14), oraz młodzi, cierpiący na gorączkę, są bardziej podatni na badania, ponieważ starsi dorośli z grypą często nie mają gorączki.15
Kliniczne cechy pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy H1N1 w 2009 r. Były na ogół podobne do tych zgłaszanych w okresach szczytowej sezonowej grypy i wcześniejszych pandemii z ostrym początkiem chorób układu oddechowego. 15-18. U dzieci i czasami zgłaszano biegunkę lub wymioty. mniej niż 5% dorosłych w szczytowych okresach grypy sezonowej 15 objawy te odnotowano u 39% pacjentów w naszym badaniu, bez znaczącej różnicy między dziećmi i dorosłymi. Trwają badania mające na celu ustalenie, czy przeniesienie wirusa H1N1 z 2009 r. Może nastąpić w wyniku ekspozycji na wirusa w kale.
W schemacie, który był podobny do tego u pacjentów z grypą sezonową, pacjenci w naszym badaniu mieli wysoką częstość występowania schorzeń podstawowych (73%). Osiemdziesiąt dwa procent pacjentów uznano by za zwiększone ryzyko powikłań związanych z grypą na podstawie wieku (<5 lat lub .65 lat) lub obecności choroby podstawowej. Odsetek dzieci z chorobą zasadniczą (60%) był wyższy niż odsetek zgłoszony dla dzieci hospitalizowanych z powodu grypy sezonowej (31 do 43%) 9,19,20 W opublikowanych badaniach i niepublikowanych danych CDC, 44 84% dorosłych hospitalizowanych z grypą sezonową miało chorobę podstawową. [21-23] Górny koniec tego przedziału jest podobny do odsetka hospitalizowanych osób dorosłych w naszym badaniu, u których występuje choroba podstawowa (83%).
Podobnie jak u pacjentów z grypą sezonową, astmę i POChP stanowiły najczęstsze schorzenia u badanych przez nas pacjentów.9,19-23 Chociaż niewielu pacjentów miało zaburzenia neurokognitywne lub nerwowo-mięśniowe, dzieci w naszym badaniu były nieproporcjonalnie dotknięte tymi stanami i były na ryzyko ciężkiej grypy
[więcej w: engystol opinie, przychodnia kielno, płyn lugola gdzie kupić ]

0 thoughts on “Hospitalizowani pacjenci z grypą H1N1 2009 w Stanach Zjednoczonych, kwiecień-czerwiec 2009 ad 6”

Powiązane tematy z artykułem: engystol opinie płyn lugola gdzie kupić przychodnia kielno