Skip to content
2 lata ago

128 words

GUZY GRASICY W r. 1917 Bell, zestawiając wyniki sekcji 56 ludzi zmarłych na porażenie opuszkowe (myasthenia gravis) podał, że w 17 przypadkach znalazł powiększenie, a w 10 guz grasicy. Guzy grasicy opisał jako łagodne nowotwory małych rozmiarów, zbudowane z młodej tkanki grasiczej, wykazujące często zmiany krwotoczne. Bell zwrócił poza tym uwagę na występowanie ognisk limfocytów w mięśniach i wyraził pogląd, że zarówno zmiany grasicy, jak osłabienie mięśni, należy odnieść do wspólnego czynnika chorobowego. Według Norrisa zmiany grasicy wywołane przez czynnik zewnątrzpochodny polegają raczej na przeroście komórkowym niż na rozroście prowadzącym do powstania grasiczaka (thymoma) o cechach łagodnych. [więcej w: robotronik, dyżury aptek ostrołęka, bebilon pepti dha 1 ]

0 thoughts on “GUZY GRASICY”

Powiązane tematy z artykułem: bebilon pepti dha 1 dyżury aptek ostrołęka robotronik