Skip to content

Guz jest otoczony czesto silnie unaczyniona torebka

2 lata ago

104 words

Guz jest otoczony często silnie unaczynioną torebką, którą należy oddzielić od płuca i tkanek okolicznych; jeżeli chodzi o guz kanału kręgowego, Harrington usuwa najpierw wewnątrzkręgową część guza, żeby uwolnić rdzeń od ucisku, a gdy zachodzi potrzeba wycina dodatkowo łuki kręgowe . Jeżeli usunięcie guza jest jeszcze wykonalne, co jest możliwe z reguły w razie wczesnego rozpoznania, rokowanie jest dobre w większości przypadków guza o zróżnicowanej budowie komórkowej; w razie braku zróżnicowania (p. zestawienie Foota) rokowanie jest wątpliwe. [więcej w: gruby benek kościerzyna, merz spezial krem, ferrytyna niski poziom ]

0 thoughts on “Guz jest otoczony czesto silnie unaczyniona torebka”

Powiązane tematy z artykułem: ferrytyna niski poziom gruby benek kościerzyna merz spezial krem