Skip to content

Aprosodia schizofrenii: obliczenia akustycznych podstaw fonetycznych mowy monotonnej

2 lata ago

283 words

Akustyczne metody fonetyczne są przydatne w badaniu niektórych objawów schizofrenii; użyliśmy takich metod, aby zrozumieć podstawy aprosody. Postawiliśmy hipotezę, że w porównaniu z grupą kontrolną i pacjentami bez klinicznie ocenianej aprosody, pacjenci z aprosodą będą wykazywać zmniejszoną zmienność: pitch (F0), otwarcie szczęki / usta i wysokość języka (formant F1), położenie przedniej / tylnej języka i / lub zaokrąglenie warg (Formant F2) i intensywność / głośność. Wypowiedź audioprzewodników została uzyskana od 98 pacjentów (w tym 25 z aprozą z oceną kliniczną i 29 bez) oraz 102 nietkniętych kontrolnych przy użyciu pięciu zadań: jednego opisującego rysunek, dwa opartego na spontanicznej mowie wywołanego przez pytanie (zadania 2 i 3) i dwóch opartych na w sprawie czytania fragmentów prozy (zadania 4 i 5). Porównaliśmy grupy pod względem zmian wysokości dźwięku (F0), formantów F1 i F2 oraz intensywności / głośności. Jeśli chodzi o zmienność rytmu, pacjenci z aprozą różniły się istotnie od kontroli w Zadanie 5 zarówno w testach niedostosowanych, jak i skorygowanych o socjodemografię. Dla odchylenia standardowego (SD) F1 nie stwierdzono znaczących różnic w skorygowanych testach. Jeśli chodzi o SD w F2, pacjenci z aprosodą mieli niższe wartości niż kontrole w Zadanie 3, 4 i 5. W celu zmiany intensywności / głośności, pacjenci z aprosodą mieli niższe wartości niż pacjenci bez aprosody i kontrole w pięciu zadaniach. Wyniki mogą stanowić krok w kierunku opracowania nowych metod pomiaru i śledzenia ciężkości tego swoistego negatywnego objawu przy użyciu akustycznych parametrów fonetycznych; praca taka ma znaczenie dla innych zaburzeń psychicznych i neurologicznych. [więcej w: derma med płock, dyżury aptek ostrołęka, cajmel instagram ]

0 thoughts on “Aprosodia schizofrenii: obliczenia akustycznych podstaw fonetycznych mowy monotonnej”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: aparatura laboratoryjna[…]

Powiązane tematy z artykułem: cajmel instagram derma med płock dyżury aptek ostrołęka