Skip to content

Acetylocholina pobudza wydzielanie soku trzustkowego

2 lata ago

327 words

Acetylocholina pobudza wydzielanie soku trzustkowego. Również pilokarpina, wprowadzona pozajelitowo, jest silnym bodźcem wydzielniczej czynności trzustki, natomiast atropina hamuje wydzielanie soku trzustkowego. Poza mechanizmem humoralnym i odruchowym pewną rolę w pobudzaniu wydzielniczej czynności trzustki odgrywają wpływy psychiczne, zwłaszcza odruchy warunkowe, chociaż rola ta jest znacznie mniejsza niż w stosunku do gruczołów żołądka. Sok trzustkowy, wydzielający się na różne podniety, zawiera nie- jednakową procentowo ilość składników organicznych (Władysław Mazurkiewicz) oraz chlorków i węglanów (Francószek Czubalski). Zasługą polskich, badaczy z Leonem Popielskim na czele jest obalenie poglądów Pawłowa, według którego trzustka odpowiada na bodźce pokarmowe swoistym wydzielaniem, zależnie od rodzaju pokarmu. Okazało się, że skład soku trzustkowego zależy nie od rodzaju pokarmu, lecz od siły bodźca, odsetkowa ilość w nim składn ików organicznych jest w stosunku odwrotnym do szybkości wydzielania (Władysław Mazurkiewicz). Ilość chlorków jest także mniejsza w sokach szybko wydzielających się każdemu zmniejszeniu odsetkowej ilości chlorków towarzyszy zwiększenie odsetkowej ilości węglanów i odwrotnie (Franciszek Czubalski,). Siła trawienna soku zależy także nie od rodzaju bodźca, lecz (Franciszek Czubaski i Zawadzki) od szybkości wydzielania soku i jego ilości. Mianowicie stężenie zaczynów trzustkowych jest bardzo małe w sokach wydzielających się szybko i w dużej ilości, zawierających zatem mało składników stałych z przewagą węglanów nad chlorkami i dlatego bardziej zasadowych. Na odwrót, siła trawienna jest znaczna, gdy sok wydziela się wolno i w małej ilości. Ustanie wydzielania soku trzustkowego w związku ze spożywaniem pokarmów i ich przechodzeniem przez przewód pokarmowy ma najprawdopodobniej związek z zaprzestaniem czynności wydzielniczej gruczołów żo łądka pod wpływem dał powstających w dolnej części przewodu pokarmowego przy zetknięciu się z nią miazgi pokarmowej (Julian Walawski). [podobne: zdrofit kasprzaka, bebilon pepti dha 1, aulin tabletki ]

0 thoughts on “Acetylocholina pobudza wydzielanie soku trzustkowego”

Powiązane tematy z artykułem: aulin tabletki bebilon pepti dha 1 zdrofit kasprzaka