Skip to content

Ze stanowiska histologicznego trzustka jest gruczolem pecherzykowym zlozonym

2 lata ago

293 words

Ogon (cauda) jest najwyżej leżącą częścią trzustki, a zarazem jedyną, która jest umocowana. W lewo dochodzi ogon do śledziony, przykrywając sobą środkową lub górną część lewej nerki i część lewego nadnercza. Zależnie od tych stosunków spostrzega się w klinice upośledzenie sprawności lewej nerki nawet bez zmian anatomicznych w tym narządzie w przypadkach raka ogona trzustki, gdy komórki nowotworowe podrażniają odruchowo włókna lub zwoje nerwowe lewej nerki. Ze stanowiska histologicznego trzustka jest gruczołem pęcherzykowym złożonym, zbliżonym budową do budowy ślinianki przyusznej. Składa się ona ze zrazików (acini), oddzielonych od siebie śródmiąższową tkanką łączną. Każdy zrazik jest wytworzony przez pęcherzyki (alveolae) stanowiące swoistą końcową część narządu. Pęcherzyki są wysłane od wewnątrz płaskimi komórkami nabłonkowymi, zwanymi komórkami śródpęcherzykowymi, które pokrywaj ą komórki wydzielnicze właściwe. Zależnie od okresu czynności trzustki Komórki wydzielnicze wyglądaj ą rozmaicie. W okresie spoczynku protoplazma zewnętrznej części komórki jest bardzo delikatnie ziarnista, a część leżąca przy świetle pęcherzyka zawiera liczne duże ziarna, zwane ziarnkami zymogenu, one bowiem są substancją macierzystą zaczynów trzustkowych. Jądro komórki znajduje się mniej więcej na granicy obu części komórki, raczej jednak w części zewnętrznej. W okresie czynności trzustki cześć wewnętrzna protoplazmy znacznie się zmniejsza, a powierzchowna wybitnie grubieje. Po dłuższym okresie czynności ziarna części wewnętrznej zupełnie znikają, tak iż protoplazma całej komórki jest już ujednostajniona i wygląda tak jak warstwa zewnętrzna w spoczynku. [więcej w: robotronik, grzybki reishi, bebilon pepti dha 1 ]

0 thoughts on “Ze stanowiska histologicznego trzustka jest gruczolem pecherzykowym zlozonym”

Powiązane tematy z artykułem: bebilon pepti dha 1 grzybki reishi robotronik