Skip to content

Trajektorie kliniczne w bardzo wysokim ryzyku dla populacji psychozy

2 lata ago

225 words

Tradycyjnie badania nad ultra-wysokim ryzykiem (UHR) dla populacji psychozy skupiały się na leczeniu istniejących symptomatologii i zapobieganiu przejścia do psychozy. Niedawno nastąpił wzrost koncentracji na wynikach u osób, które nie przechodzą na psychozę. Brakuje jednak ujednoliconych definicji remisji, powrotu do zdrowia, nawrotów i nawrotów UHR, czego skutkiem jest niezdolność do generalizowania i powtarzania wyników. Celem obecnego badania było opracowanie definicji remisji, odzyskiwania, nawrotów i nawrotów oraz zastosowanie ich do kohorty UHR umożliwiającej identyfikację wzdłużnych trajektorii klinicznych. Zastosowano dalsze rozwarstwienie w szerszych kategoriach korzystnych i niekorzystnych wyników. Oceniono także wartość predykcyjną różnych wyjściowych czynników na konkretnych trajektoriach klinicznych. Zidentyfikowano 17 różnych trajektorii w grupie 202 osób w okresie 12 miesięcy i sklasyfikowano zgodnie z sugerowanymi defi nicjami do odzyskania (35,7%), remisji (7,5%), każdym nawrotem (20%), bez remisji (17,3%) , nawrót (4,0%) i przejście do psychozy (15,8%). Korzystne i niekorzystne trajektorie stanowiły odpowiednio 43,2% i 57,1%. Długotrwałe nieleczone objawy i wysokie wskaźniki depresji były związane z niekorzystnymi wynikami. Możliwe jest zastosowanie jasnych definicji remisji, odzyskiwania, nawrotów, nawrotów i przejścia do psychozy na kohortę UHR w celu oceny trajektorii klinicznych podłużnych. Akceptacja i stosowanie tych definicji pomoże ułatwić porównania między badaniami i poprawić klarowność kliniczną w zakresie dostępnych opcji terapeutycznych u osób z UHR. [patrz też: przychodnia iskra kielce, płyn lugola gdzie kupić, ferrytyna niski poziom ]

0 thoughts on “Trajektorie kliniczne w bardzo wysokim ryzyku dla populacji psychozy”

Powiązane tematy z artykułem: ferrytyna niski poziom płyn lugola gdzie kupić przychodnia iskra kielce