Skip to content

szpital kliniczny nr 1 w łodzi

2 lata ago

451 words

Ciężka wrodzona neutropenia (zespół Kostmanna) obejmuje heterogenną grupę zaburzeń o zmiennym dziedziczeniu, której głównymi cechami są nawracające infekcje bakteryjne i ciężka neutropenia (mniej niż 200 neutrofili na milimetr sześcienny). Szpik kostny prawie zawsze wykazuje zatrzymanie dojrzewania granulocytów na etapie promielocytowym lub mielocytowym.1-6 Pacjenci z ciężką wrodzoną neutropenią mają zwiększoną podatność na ostrą białaczkę szpikową.7-10 Nieprawidłowa odpowiedź granulocytowych komórek progenitorowych na czynnik stymulujący kolonie granulocytów (G-CSF) może odgrywać rolę w patogenezie ciężkiej wrodzonej neutropenii. Odpowiedź in vitro na G-CSF szpikowych komórek progenitorowych od pacjentów z tym zaburzeniem jest często obniżona .1,12 Farmakologiczne dawki G-CSF zwiększają liczbę neutrofilów u większości pacjentów z ciężką wrodzoną neutropenią.12-14
Receptor G-CSF, pojedynczy polipeptyd zawierający 813 aminokwasów, 1516 transdukcji sygnałów, które regulują proliferację, dojrzewanie i przeżycie szpikowych komórek progenitorowych17. Obszar cytoplazmatyczny proksymalny do błony receptora przekazuje sygnały proliferacji i przeżycia, podczas gdy dystalny region C-końcowy transdukuje sygnały dojrzewania i tłumi sygnały proliferacyjne receptorów.18-20
Niedawno opisano u obcego pacjenta wrodzoną neutropenię skróconego receptora G-CSF, pozbawionego domeny dojrzewania C-końcowego w wyniku mutacji punktowej.21 Zgłaszamy tutaj mutacje punktowe w genie receptora G-CSF u dwóch pacjentów z ostrą białaczką szpikową i historiami ciężkiej wrodzonej neutropenii. Mutacje te skracają również C-końcowy region cytoplazmatyczny receptora G-CSF. Mutacja u jednego z pacjentów była już obecna w fazie neutropenicznej, która poprzedziła rozwój ostrej białaczki szpikowej. Nasze wyniki sugerują, że rozwój ostrej białaczki szpikowej u pacjentów z ciężką wrodzoną neutropenią może obejmować przerwanie funkcji sygnalizacji dojrzewania receptora G-CSF.
Opisy przypadków
Pacjent
Kliniczne i laboratoryjne cechy Pacjenta zostały opisane wcześniej. W skrócie, ciężka wrodzona neutropenia została zdiagnozowana u tego chłopca, gdy miał dwa lata i dziewięć miesięcy. W rodzinie nie występowała zwiększona podatność na zakażenie. Gdy chłopiec miał 12 lat, kiedy infekcje stały się częstsze i cięższe, rozpoczęto terapię G-CSF; bezwzględna liczba neutrofili wzrosła do 6000 na milimetr sześcienny. Osiem miesięcy później, podczas gdy pacjent otrzymał terapię G-CSF, testy krwi obwodowej ujawniły około 30 procentowe blasti. Badania szpiku kostnego konsekwentnie wykazywały przewagę mieloblastów. Analiza wykazała kariotyp 49, XY, + 3, + der (5), t (1; 5) (q21; q21), + 22. Pacjent zmarł siedem miesięcy później.
Pacjent 2
Ciężką wrodzoną neutropenię zdiagnozowano u Pacjenta 2 w pierwszym roku życia, gdy miał ciężkie zapalenie wyrostka sutkowatego. Nie było rodzinnej historii zaburzeń hematologicznych lub zwiększonej częstości zakażeń. Przez pierwsze 20 lat życia miał częste epizody zapalenia płuc, zapalenie ucha, zapalenie migdałków i ciężkie zapalenie dziąseł.
[więcej w: derma med płock, zdrofit kasprzaka, peryndopryl ]

0 thoughts on “szpital kliniczny nr 1 w łodzi”

Powiązane tematy z artykułem: derma med płock peryndopryl zdrofit kasprzaka