Skip to content

Obie tetnice trzustkowo-dwunastnicze tworza razem petle naczyniowa

2 miesiące ago

314 words

Obie tętnice trzustkowo-dwunastnicze tworzą razem pętlę naczyniową, zaopatrującą w krew głowę trzustki. Tętnicom odpowiadają żyły odprowadzające krew do żyły wrotnej. Naczynia limfatyczne są rozmieszczone obficie w całej trzustce i są połączone po części ze splotem trzewnym, po części z naczyniami limfatycznymi śledziony. Niosą one limfę do węzłów chłonnych trzustkowo-śledzionowych, krezkowych i in. Unerwienie. Nerwy trzustki pochodzą ze splotu trzewnego (plexus coeliacus). W samej trzustce znajdują się nadto zwoje współczulne. Wchodząc wraz z naczyniami do miąższu trzustki nerwy rozgałęziają się na nich w postaci sieci jako nerwy naczynioruchowe, oplatając zaś przewody docierają wzdłuż nich aż do pęcherzyków i tutaj stykają się z komórkami gruczołowymi jako nerwy wydzielnicze. Prócz tego stwierdzono w trzustce zakończenia nerwowe czuciowe w postaci ciałek Vater- Paciniego. Trzustki dodatkowe (pancreas accessorium) znajdowano w ścianie żołądka i jelit cienkich, zwłaszcza w ścianie dwunastnicy, natomiast w przełyku i w okrężnicy nie spotykano ich ani razu. Spostrzegano również trzustki dodatkowe w ścianie torby sieciowej, w krezce jelita czczego, w trzonie krezkowym (radix mesenterii), w uchyłku Meckela i śledzionie. W trzustkach dodatkowych stwierdzono nie tylko pęchelrzyki ze swoistymi komórkami, ale czasami także wyspy Langerhansa oraz (chociaż nie zawsze) jeden albo kilka przewodów odprowadzających. Wielkość trzustki dodatkowej bywa różna, od wielkości, ziarnka grochu do wielkości orzecha włoskiego. Kliniczne znaczenie trzustki dodatkowej polega na możliwości rozwoju w niej raka oraz na mylnym rozpoznaniu jej jako nowotwór. Może być ona także przyczyną napadów gwałtownych bólów na tle silnego odruchowego kurczu błony mięsnej żołądka czy też jelita, zależnie od siedziby takiej dodatkowej trzustki. [przypisy: lek bez recepty na owsik, densytometria kości cena, peeling z kwasem salicylowym ]

Powiązane tematy z artykułem: densytometria kości cena lek bez recepty na owsik peeling z kwasem salicylowym