Skip to content

LYMPHOMA, LYMPHOCYTOMA, LYMPHOSAROOMA, LEUKOS,ARCOIMA, CHOROBA HODGKIllNA

2 miesiące ago

98 words

LYMPHOMA, LYMPHOCYTOMA, LYMPHOSAROOMA, LEUKOS,ARCOIMA, CHOROBA HODGKIllNA Leczenie chirurgiczne złośliwych guzów typu Lymp,hocytoma i Lymphjsarcoma okazało się jak dotychczas bezskuteczne. Według doświadczeń Haagensena do nowotworów promienioczułych należą choroba Hodgkina, leucosarcoma, Lymphosarcoma i Lymphoma Leucaemicum, ,aczkolwiek tu i ówdzie zdarza się przypadek oporny na działanie promieni. Nieznaczną promienioczułość wykazują: mięsak limfatyczny drobnokomórkowy oraz białaczka limfatyczna, natomiast bardzo promienioczuły jest mięsak wielko – okrągłokomórkowy; miernie promienioczuła jest postać określona jako leucosarcomatosis. [podobne: zaburzenia integracji sensorycznej test, cialis cena, ile trwają studia medyczne ]

Powiązane tematy z artykułem: cialis cena ile trwają studia medyczne zaburzenia integracji sensorycznej test