Skip to content

Kostny otwór nosowy jest stosunkowo rozlegly

2 lata ago

127 words

Kostny otwór nosowy jest stosunkowo rozległy, tylne nozdrza kostne są względnie małe, mają 5 do 8 mm przekroju pionowego i 7 do 8 mm w przekroju poprzecznym. W ó roku życia rozmiary nozdrzy tylnych podwajają się. Po okresie pokwitania przekrój pionowy jest zawsze większy niż poprzeczny i kształt nozdrzy tylnych zmienia się z kolistego na podłużny. Nos zewnętrzny przyjmuje swe ostateczne kształty dopiero po urodzeniu. Kształt i cechy rasowe rozwijają się dopiero po pokwitaniu, jednakże już w 7 miesiącu życia płodowego nos zewnętrzny jest wyraźnie zaznaczony, jako szeroki, płaski narząd, oddzielony od czoła przez łukowaty rowek. Anatomia nosa Niezależnie od odchyleń indywidualnych nos ludzki można podzielić na szereg typów anatomicznych. [przypisy: peryndopryl poznań, zdrofit kasprzaka, peryndopryl ]

0 thoughts on “Kostny otwór nosowy jest stosunkowo rozlegly”

Powiązane tematy z artykułem: gruby benek kościerzyna peryndopryl zdrofit kasprzaka