Skip to content

Hospitalizowani pacjenci z grypą H1N1 2009 w Stanach Zjednoczonych, kwiecień-czerwiec 2009 czesc 4

2 lata ago

478 words

Pneumoniae (zidentyfikowane za pomocą testów immunohistochemicznych i molekularnych przeprowadzonych w CDC) i 17-letniego chłopca z zapaleniem płuc, którzy mieli hodowle krwi i aspiracji do tchawicy, które były pozytywne dla opornego na metycylinę Staphylococcus aureus. Zakażenia bakteryjne, które zidentyfikowano ze źródeł oprócz próbek krwi, obejmowały paciorkowce grupy A, które zidentyfikowano za pomocą testów immunohistochemicznych i molekularnych przeprowadzonych w CDC, w próbce z biopsji opłucnej od 23-miesięcznego chłopca z opłucnem opłucnowym, oraz S. pneumoniae u dwóch pacjentów: 57-letnia kobieta z zapaleniem płuc, która miała pozytywny test antygenowy w moczu i 58-letnia kobieta z zapaleniem płuc, którzy mieli dodatnią hodowlę uzyskaną z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego. Spośród 249 pacjentów poddanych radiografii klatki piersiowej przy przyjęciu 100 (40%) miało wyniki zgodne z zapaleniem płuc; średni wiek tych pacjentów wynosił 27 lat (zakres od miesiąca do 86 lat), a 66% miało schorzenia podstawowe. Wyniki radiograficzne obejmowały obustronne nacieki (u 66 pacjentów), naciek ograniczony do jednego płata (w 26) i nacieki wielopłatowe ograniczone do jednego płuca (w 6); dane nie były dostępne dla 2 pacjentów.
Leczenie
Spośród 268 pacjentów, dla których dostępne były dane dotyczące stosowania leków antywirusowych, 200 (75%) otrzymywało takie leki (tabela w dodatkowym dodatku). Spośród tych pacjentów 188 otrzymywało oseltamiwir, a 19 – zanamiwir; 13 pacjentów otrzymało terapię skojarzoną z amantadyną i oseltamiwirem, a 14 otrzymało terapię skojarzoną z rymantadyną i oseltamiwirem. Mediana czasu od początku choroby do rozpoczęcia leczenia antywirusowego wynosiła 3 dni (zakres od 0 do 29); 39% pacjentów otrzymywało leki przeciwwirusowe w ciągu 48 godzin od pojawienia się objawów. Spośród 195 pacjentów, u których dostępna była data rozpoczęcia leczenia przeciwwirusowego, takie leczenie rozpoczęto przed przyjęciem u 18 pacjentów (9%), przy przyjęciu u 86 pacjentów (44%), w ciągu 48 godzin po przyjęciu u 61 pacjentów (31 %), a ponad 48 godzin po przyjęciu u 30 pacjentów (15%).
Z 260 pacjentów, dla których dostępne były dane dotyczące antybiotykoterapii, 206 (79%) otrzymało antybiotyki. Z 198 pacjentów, u których dostępna była data rozpoczęcia antybiotykoterapii, leczenie rozpoczęto przed przyjęciem u 30 pacjentów (15%), przy przyjęciu u 117 pacjentów (59%), w ciągu 48 godzin po przyjęciu u 44 pacjentów (22%) i ponad 48 godzin po przyjęciu u 7 pacjentów (4%). Pacjenci otrzymali medianę dwóch antybiotyków (zakres od jednego do siedmiu); 70% pacjentów otrzymywało więcej niż jeden antybiotyk. Powszechnie stosowanymi antybiotykami były ceftriakson (94 pacjentów), azytromycyna (84 pacjentów), wankomycyna (u 56 pacjentów) i lewofloksacyna (u 47 pacjentów). Siedemdziesiąt trzy procent pacjentów, u których stwierdzono objawy radiologiczne, które były zgodne z zapaleniem płuc, leczono lekami przeciwwirusowymi, a 97% leczono antybiotykami.
Spośród 239 pacjentów, dla których dostępne były dane dotyczące stosowania kortykosteroidów, 86 (36%) otrzymywało takie leki, z podawaniem doustnym u 44 pacjentów, dożylne podawanie u 24 pacjentów oraz podawanie doustne i dożylne u 15 pacjentów; dane nie były dostępne dla 3 pacjentów
[przypisy: przychodnia iskra kielce, skład soku trzustkowego, ehlersa danlosa ]

0 thoughts on “Hospitalizowani pacjenci z grypą H1N1 2009 w Stanach Zjednoczonych, kwiecień-czerwiec 2009 czesc 4”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: depilacja laserowa Poznań[…]

  2. Mi lekarz zalecił zmianę diety i stosowanie dużo antyoksydantów, polecił wyciąg z modrzewia dahurskiego z witaminą c oraz więcej ruchu

Powiązane tematy z artykułem: ehlersa danlosa przychodnia iskra kielce skład soku trzustkowego