Skip to content

Czesc boczna tworzy boczna krawedz nosa

3 tygodnie ago

182 words

Gdy jamy pogłębiają się, dzielą one część ogonową wyrostka czołowego na część boczną i część przyśrodkową, z których, powstaje wyrostek nosowy boczny i przyśrodkowy (processus nasalis lateralis i medialis). W tym też czasie część przyśrodkowa wyrostka czołowego podlega dalszemu podziałowi na część boczną i przyśrodkową. Część boczna tworzy boczną krawędź nosa i rośnie w kierunku doogonowyrn. W tym też czasie wyrostki szczękowe łuku pierwszego lub żuchwowego rosną w kierunku brzusznym i przyśrodkowym, aby zrosnąć się wreszcie z przyśrodkowym wyrostkiem nosowym. To zrośnięcie zamyka połączenie między jamą ustną i jamami nosa. Boczne wyrostki nosowe spotykają się przyśrodkowo i brzusznie ponad wyrostkiem nosowym, aby utworzyć dolną krawędź jamy nosa. Przez krótki czas te liczne połączenia istnieją w postaci pasm tkanki ektoderrnalnej, po czym szybko znikają; torbiel powstaje z pozostałych wysepek tych komórek. [podobne: lek bez recepty na owsik, dieta niski indeks glikemiczny, zaburzenia integracji sensorycznej test ]

Powiązane tematy z artykułem: dieta niski indeks glikemiczny lek bez recepty na owsik zaburzenia integracji sensorycznej test